loader image

اخبار

گزارش پنجمین نشست خطابات قانونیه

989195319053 ۱۴۰۲-۱۲-۰۱

پنجمین نشست از سلسله‌نشست‌های خطابات قانونیه به همت میز تخصصی ترویج اندیشه‌های فقهی امام خمینی

ترویج مکتب فقاهتی امام خمینی خطابات قانونیه

برگزاری اردو جهت آشنایی طلاب با ساحت های گوناگون جامعه

989195319053 ۱۴۰۲-۱۲-۰۱

در راستای اهداف مدرسه راهبری حل مسائل انقلاب اسلامی و آشنایی طلاب با امتداد علوم

مدرسه راهبری حل مسائل انقلاب اسلامی

گزارش تفصیلی چهارمین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه

989195319053 ۱۴۰۲-۱۱-۰۱

حوزه/ چهارمین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه به همت میز تخصصی ترویج اندیشه

بنیاد شیخ انصاری ترویج مکتب فقاهتی امام خمینی خطابات قانونیه

با سخنرانی آیت الله فاضل لنکرانی؛

989195319053 ۱۴۰۲-۱۰-۲۴

سومین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه برگزار شد سومین نشست از سلسله نشست

ترویج مکتب فقاهتی امام خمینی

گزارشی از رویداد ایده پردازی جمهور:

989195319053 ۱۴۰۲-۱۰-۲۰

همه افراد در بحث مشارکت حداکثری در انتخابات وظیفه دارند / مشارکت مردم در تعیین

رویداد

گزارش تفصیلی دومین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه

989195319053 ۱۴۰۲-۱۰-۱۹

دومین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه به همت میز تخصصی ترویج اندیشه های

ترویج مکتب فقاهتی امام خمینی

بنیاد شیخ انصاری برگزار می کند:

989195319053 ۱۴۰۲-۱۰-۱۳

فراخوان جذب ایده برای رویداد جمهور میز رویداد بنیاد شیخ انصاری با هدف ترویج و

رویداد

گزارشی از اولین نشست خطابات قانونیه

989195319053 ۱۴۰۲-۰۹-۲۰

اولین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه به همت میز تخصصی ترویج اندیشه های

بنیاد شیخ انصاری ترویج مکتب فقاهتی امام خمینی

برگزاری اردوی آشنایی با مجلس شورای اسلامی

989195319053 ۱۴۰۲-۰۹-۱۹

 مدرسه راهبری حل مسائل انقلاب اسلامی از مجموعه طرح‌های بنیاد شیخ انصاری(ره) در راستای توانمند

مدرسه راهبری حل مسائل انقلاب اسلامی

بنیاد شیخ انصاری و دفتر امور نخبگان حوزه برگزار می کند:

989195319053 ۱۴۰۲-۰۹-۱۰

برگزاری سلسله نشست های خطابات قانونیه بنیاد شیخ انصاری  در راستای حل مسائل اجتماعی و

بنیاد شیخ انصاری

ورود/ثبت نام