loader image

الگوی مردمی سازی که امام طراحی کرد در دنیا نظیر ندارد

امام ۹۷ نهاد از جمله سپاه و بسیج را با الگوی دینی و با حضور مردم طراحی کرد و امام الگویی را برای ما طراحی کرده که بر اساس تکیه به مردم است.

هفتمین نشست تخصصی مدیر جوان، امید انقلاب با حضور استعدادهای مدیریتی طرح جامع شهید بیاضی زاده و سخنرانی سید احمد عبودتیان دستیار مردمی سازی رئیس جمهور توسط طرح جامع شهید بیاضی زاده و دفتر امور نخبگان و استعداد های برتر در سالن آیت الله حائری مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد.

سید احمد عبودتیان در رابطه با مدیر تراز ابراز داشت: لایه مدیریتی که در ذهن ما وجود دارد و میخواهیم برای آن نیروی تراز داشته باشیم از اهداف  جمهوری اسلامی و طرح شهید بیاضی زاده می باشد و نیاز به مباحث پیچیده ندارد. امروزه الگوی میانبری  که ما با آن مواجه هستیم و حضرت آقا آن را فرمایش کرده الگوی حلقه های میانی  است.

وی در رابطه با الگوی مدیریت جامعه که توسط امام طراحی شد بیان داشت: امام قبل از انقلاب یک الگویی را شروع کرد که شاید بتوان گفت برترین الگوی مدیریتی است. امام بدون پشتوانه خارجی ، کودتا و قشون نظامی و بدون هیچ حزب بندی و بر اساس اصول دینی شروع کرد و این الگو در دنیا نظیر نداشت و نمی توان برای آن مثالی آورد .

وی افزود: بعد از انقلاب امام حتی عنوان حکومت را هم از مردم می پرسد و بعد از اینکه با رای بالای مردم مواجه می شود پیام می دهند که امروز روز فتح و ظفر اسلام است و من این روز را روز جمهوری اسلامی اعلام می کنم .

دستیار مردمی سازی رئیس جمهور الگوی امام را باعث پیروزی جمهوری اسلامی دانست و گفت: با الگوی همکاری مردم انقلاب پیروز شد و حتی الگوی حکومت، توسط مردم انتخاب شد و در ادامه انقلاب و حکومت اسلامی امام ۹۷ نهاد از جمله سپاه و بسیج را با الگوی دینی و با حضور مردم طراحی کرد. امام الگویی را برای ما طراحی کرده است که بر اساس تکیه به مردم می باشد. و بر همین اساس، جنگ تحمیلی از تامین نیروی انسانی تا نیروی متخصص توسط مردم اداره شد.

مسئول بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا بیان داشت: امام و حضرت آقا الگویی را برای ما گذاشته اند که در مدیریت متکی به مردم و قدرت ایمان مردم است و این مردمی سازی که امروز دولت انجام می دهد بر اساس الگوی امام و حضرت آقا است و آقای رئیسی تلاش می کند که این الگو دوباره احیا شود .

عبودتیان تعابیر نظام های لیرال را باعث انحراف این الگو در یکی دو دهه دانست و افزود: در یکی دو دهه از این الگو انحراف پیدا کردیم و با تعابیری که نظام های لیبرال دارند و با پیچیده سازی قانون ها مردم، آرام آرام از عرصه های مدیریتی کنار گذاشته شدند. اما حضرت آقا با الگوی دیگری مقاومت کردند و با الگو های نهضت سازی مثل نهضت جنبش نرم افزاری تا نهضت مواسات این الگو را ادامه دادند که با استقبال گروه های مختلف مواجه شد و بر همین اساس، حضرت آقا را مستظهر کرد که بیانیه گام دوم انقلاب را بنویسد.

وی در پایان بیان داشت: ما قانونی برای بحث مردمی سازی نداریم در بهترین حالت اگر بخواهیم به گروه های جهادی کار بدهیم آنها را دولتی سازی می کنیم و آنها را وادار می کنیم یک ارگان شبه دولتی ثبت کنند و ما باید برای بحث مردمی سازی و مشارکت بیشتر مردم قانون ها را تسهیل کنیم.

در ادامه این جلسه اعضای استعدادهای مدیریتی طرح جامع شهید بیاضی زاده به طرح مباحث و مسائل، در رابط با مردمی سازی دولت پرداختند.

ورود/ثبت نام