loader image

با ارائه حجت الاسلام توسلی؛

پنجمین جلسه دفاعیه هسته های علمی طرح شهید بیاضی زاده برگزار شد

پنجمین جلسه دفاعیه طرح شهید بیاضی‌زاده با عنوان سیاستهای عفاف و حیاء(انطباق فقهی نظام عفاف و حیاء بر اقتضائات نظام جمهوری اسلامی) با ارائه حجت الاسلام توسلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور نخبگان و استعداد های برتر حوزه علمیه، پنجمین جلسه دفاعیه “طرح شهید بیاضی‌زاده” با عنوان “سیاستهای عفاف و حیاء (انطباق فقهی نظام عفاف و حیاء بر اقتضائات نظام مقدس جمهوری اسلامی)، در دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با ارائه حجت الاسلام توسلی، برگزار شد.

حجت الاسلام توسلی، با بیان اینکه در همه ادیان عفاف و حیاء از ارکان آن دین است، اظهار داشت: مسأله پوشش در همه ادیان بالاخص دین مبین اسلام یکی از ارکان نظام عفاف و حیاست و نظام عفاف و حیاء یکی از لوازم جامعیت دین در مقام هدایت انسان است. استنباط دقیق این نظام، مانند جمیع نظامات موجود در دین می تواند ترسیم این بُعد از تمدّن اسلامی باشد.

وی افزود: بایدهای دینی و فقهی هدایت گر انسان از نقطه مبدأ به نقطه هدف یعنی همین نظام مطلوب است. لذا اضافه بر تبیین نظام عفاف و حیاء در اسلام، وظیفه فقه هدایت جامعه و فرد به سمت این نظام مطلوب است. به این جهت شناخت نقطه مبدأ یعنی هویت کنونی جامعه (بر مبنای شاخص های دینی) نیز لازم و ضروری خواهد بود.

در پایان این دفاعیه که حجج اسلام قنبریان، بهاری، تاکی، محمدی، اسدپور به عنوان اساتید شورای علمی حضور داشتند، با بیان نکات مهمی در این موضوع، به تشریح و بررسی ایده‌های مطرح شده پرداختند.

ورود/ثبت نام