loader image

برگزاری نشست های علمی هسته های حل مسئله

نشست های علمی هسته های حل مسئله بنیاد شیخ انصاری(ره) به منظور ارزیابی محتوایی آغاز به کار کرد. این جلسات را می توان پایانی بر فعالیت هسته های علمی سال گذشته که تحت عنوان طرح هسته های علمی شهید بیاضی زاده ذیل دفتر نخبگان حوزه علمیه قم برگزارشده، دانست که پس از گذشت ۹ ماه از فعالیت ارزشمند هسته های علمی امروز شاهد به ثمر رسیدن محصولات نهایی ایشان بودیم.

علی پور معظم مسئول هسته های علمی بنیاد شیخ انصاری در رابطه با نشست های هسته های علمی حل مسئله بیان داشت: در سال گذشته حدود ۱۰۰ نفر از طلاب و فضلای مستعد حل مسئله در ۱۳ هسته علمی فعالیت خودشان را شروع کردند. در طی این مدت هسته های علمی علاوه بر مطالعات روزانه و جلسات هفتگی مستمر از دوره های عمومی و تخصصی برای ارتقا سطح کیفی خود بهره بردند. بعد از رسیدن به خروجی و محصول نهایی، برای هر کدام از هسته های علمی نشست های علمی طراحی شد تا محصول خود را در یک فضای علمی به محک نقد گذاشته تا در نهایت به رشد کیفی و کمی کار افزوده شود.

وی در رابطه با موضوعات و ارائه دهندگان این نشست ابراز داشت: در این جلسه، سه نشست برای سه هسته علمی با موضوعات ۱_ بررسی خلق پول بانک های عامل با ارائه حجه الاسلام مادر شاهی و استاد ناقد، حجه الاسلام عباس شفیعی نژاد  ۲_ زن در عقلانیت انقلاب اسلامی با ارائه حجه الاسلام امین اسدپور و استاد ناقد حجه الاسلام محمد رضا زیبایی نژاد ۳_ فقه و قانونگذاری در ایران با ارائه حجت الاسلام محمد جواد تاکی و استاد ناقد، دکتر حکمت نیا برگزار شد.

 خلاصه ای از محتوای ارائه دهندگان:

جلسه اول با موضوع بررسی خلق پول بانک های عامل: استاد مادرشاهی در این جلسه گزارشی از فعالیت انجام شده را دادند و بعد از مشخص کردن مراد خود از خلق پول به معایب فراوان این نوع از خلق پول پرداختند. البته تاکید ایشان بر روی این نکته حائز اهمیت بود که در مواجهه با خلق پول و پیدا کردن راه برون رفت از وضعیت فعلی می توان دو رویکرد داشت اول اینکه با نگاه نقطه ای به مشکل و پیدا کردن شواهدی از فقه، به رفع و رجوع مشکل پرداخت و رویکرد دوم اینکه ابتدا به ساختار ها وضع های موجد مشکل پرداخت و بعد از تعیین وضعیت ریشه ای مشکل به ارائه نظام مبتنی بر فقه ارائه راهکار داد. در همین راستا نظامی جایگزین برگرفته از تراث علمی حوزوی شیعی که نظام ضمان شیعی باشد به عنوان جایگزین ارائه دادند.

استاد ناقد حجه الاسلام شفیعی نژاد به برخی از ارجاعات بیان نشده در متن پرداختند و با بیان اینکه در کلیت مسیر با نتایج هم رای هستند به بیان برخی نواقص و برخی ابهامات در متن پژوهش پرداختند.

جلسه دوم با موضوع زن در  عقلانیت انقلاب اسلامی: استاد اسدپور شرحی از تطور بحث؛ و مسیری که در هسته علمی طی شده را بیان کردند که ماموریت اصلی خود را در روایت اندیشه و عقلانیت انقلاب می دانند، که در این پژوهش سعی شده این عقلانیت را بر موضوع مسئله زن تطبیق کنند. ایشان معتقدند که آنچه که در ساختارهای جمهوری اسلامی ایجاد شده با آنچه که در اندیشه بنیان گذاران انقلاب اسلامی بوده است تفاوت های بعضا چشمگیری پیدا کرده است و برای حل برون رفت از مسائل امروز باید روایت و قرائت صحیحی از اندیشه انقلاب داشت و به مقتضیات همان اندیشه و در امتداد همان عقلانیت ساختار ها، سیاست گذاری ها و جهت گیری ها را سامان داد که به تفصیل برخی از این موارد را اشاره کردند .

استاد ناقد حجه الاسلام محمد رضا زیبایی نژاد در نقد این موضوع ، به ابتدای بحث اشاره کردند که آیا قرار است اندیشه انقلاب به نقد گذاشته شود یا اینکه قرار است اندیشه انقلاب ترویج شود، چرا که عدم نتیجه گرفتن در مسائل امروز ممکن است به دو عامل باشد، اول معیوب بودن اندیشه دوم اینکه عدم توجه و عدم امتداد اندیشه می باشد که باید به این مورد پاسخ صحیح داد. و ایشان برخی سوالات کلیدی دیگری مطرح کردند که از جمله مهم ترین آن ها این بود کدام مشارکت اجتماعی از زن و کدام قرائت از مشارکت اجتماعی از زن قرار است ارائه شود؟! چرا که هر کدا از الگوهای ارائه شده مقتضیات خودش را دارد.

جلسه سوم با موضوع فقه و قانونگذاری در ایران: حجت الاسلام تاکی در ابتدا به تبیین قابلیت دستگاه فقاهتی میرزای نائینی و امام خمینی(ره) در قانونگذاری پرداختند و ابعاد حکم متغیر ( مالانص فیه) در مدیریت تحولات اجتماعی در نگاه میرزا را بیان کردند و نقش خطابات قانونیه و دوگانه انشاء و فعلیت در نگاه امام خمینی و تاثیر آن در قانونگذاری منطبق با زمان و مکان را مطرح کردند .ایشان در ادامه وظایف مجلس و شورای نگهبان را طبق دو نظریه مطرح کردند و در نهایت ساختار قانونگذاری موجود را منطبق بر نظر مرحوم امام ندانستند.

استاد ناقد دکتر حکمت نیا در نقد این موضوع، برخی اشکالات مشهور به استشهادات روایی متن را تذکر دادند و پاسخ به چندسوال مهم را به عنوان مکمل کاری که صورت گرفته را لازم دانستند.

ورود/ثبت نام