loader image

برگزاری چهارمین دفاعیه هسته های علمی طرح شهید بیاضی زاده

چهارمین جلسه دفاعیه هسته‌های حل مساله طرح شهید‌ بیاضی، با ارائه حجت‌الاسلام تاکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور نخبگان و استعداد های برتر، چهارمین جلسه دفاعیه هسته‌های حل مساله طرح شهید‌ بیاضی، با ارائه حجت‌الاسلام محمدجواد تاکی، در ساختمان دفتر امور نخبگان حوزه برگزار شد.

در این دفاعیه که به بررسی نسبت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و ارزیابی وظایف مختصه آن ها در ۴۳ سال گذشته از دیدگاه میرزای نائینی و مرحوم امام خمینی (ره) پرداخته شد، حجت‌الاسلام تاکی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به عنوان دو نهاد تاثیرگذار و تعیین کننده در نظام سیاسی ایران است که در تبیین جایگاه و وظایف آنها، اختلافات جدی بین فقهای بزرگ وجود دارد، گفت: این اختلافات از ابتدای شکل گیری مجلس بوده و حکایت از لزوم بازخوانی و بازاندیشی در این موضوع را دارد.

این استاد راهبر طرح شهید بیاضی‌زاده با طرح و بیان اینکه چند سوال کلیدی در مورد مجلس وجود دارد، افزود: روشن است که مبانی مختلف و رویکردهای متفاوت، در چگونگی مشروعیت مجلس، تاثیری مستقیم دارد.

وی با طرح این سوال که آیا مجلس، حق قانون­گذاری دارد، به تشریح این مساله پرداخت و گفت: باید بررسی کنیم که آیا اساسا قانون­گذاری مختص به شریعت است یا اینکه می‌توانیم در این عرصه، نقشی هم برای نهادهایی چون مجلس، در نظر بگیریم؟

حجت‌الاسلام تاکی در تشریح سوال دوم گفت: اگر مجلس حق قانونگذاری ندارد، پس مقصود از اصل ۴ قانون اساسی بر لزوم شرعی بودن قوانین مجلس به چه معناست؟

وی معنای سپردن موضوع‌شناسی به مجلس را به عنوان مساله کلیدی سوم مطرح کرد و خاطرنشان کرد: ایده‌ی اصلی من این است که اگر قانون گذاری مجلس در ذیل احکامِ متغیر تعریف شود، مقتضی قانون گذاری صحیح شکل می‌گیرد و نسبت روشن و معناداری بین مجلس و شورای نگهبان برقرار خواهد شد.

مسؤول شاخه حل مساله طرح شهید بیاضی‌زاده با انتقاد از روند فعلی که در واقع فقهای محترم شورای نگهبان، نقش عمده‌ای در فرآیند قانونی‌شدنِ مصوبات ندارند و درصد بسیار پائینی از تاثیرگذاری را دارا هستند، نسبت احکام ثانویه، حکم حکومتی و عنصر زمان و مکان را با احکام متغیر، نسبتی متفاوت عنوان کرد و تبیین همگی را ذیل این مفهوم دانست.

 در پایان این دفاعیه که حجج اسلام قنبریان، بهاری، تاکی، محمدی، اسدپور و نیز آقایان پورمعظم و میربد (از پژوهشگاه مجلس) به عنوان اساتید شورای علمی حضور داشتند، با بیان نکات مهمی در این موضوع، به تشریح و بررسی ایده‌های مطرح شده پرداخته شد.

ورود/ثبت نام