loader image

راه های تقویت همکاری دفتر امور نخبگان با مرکز تخصصی مدیریت اسلامی

جلسه هم اندیشی برای تقویت همکاری میان دفتر امور نخبگان حوزه با مرکز تخصصی مدیریت اسلامی برگزار شد.

روابط عمومی دفتر نخبگان/ جلسه هم اندیشی برای تقویت همکاری با حضور حجت الاسلام بهاری مدیر دفتر امور نخبگان ، حجت الاسلام آقابابایی مدیر مرکز تخصصی مدیریت اسلامی ، آقای غفوری مسئول شاخه  استعداد های مدیریتی طرح شهید بیاضی زاده و دکتر روشن معاون آموزش مرکز تخصصی مدیریت اسلامی در دفتر امور نخبگان و استعداد های برتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور نخبگان، حجت الاسلام بهاری در ابتدای این جلسه در رابطه با فعالیت های دفتر امور نخبگان بیان داشت:یکی ار فعالیت های دفتر امور نخبگان در راستای حمایت از طلاب در قالب طرح شهید بیاضی زاده است که در سه عرصه استعداد های فقهی، پژوهشی و مدیریتی فعالیت می کند و در واقع ما استعداد ها را شناسایی و آنها را مدیریت می کنیم تا به سر انجام مطلوب برسد.

مدیر دفتر نخبگان و استعدادهای برتر در رابطه با راه های تقویت همکاری اظهار داشت:  ما در این جلسه به دنبال رسیدن به راه های تقویت همکاری و رسیدن به نقاط اشتراک با مرکز تخصصی مدیریت اسلامی هستیم.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام آقا بابایی مدیر مرکز تخصصی مدیریت اسلامی با بیان فعالیت های این مرکز اظهار داشت: این مرکز در راستای جذب طلاب و روحانیون مستعد و متعهد در حوزه مدیریت اسلامی در سه سطح با استفاده از اساتید برتر مدیریت با نگرش نظریه پردازی مدیریت اسلامی از حوزه و دانشگاه قدم برمی دارد. و این مرکز آمادگی دارد از جهت آموزشی و ارائه مدرک، با دفتر امور نخبگان همکاری نماید.

در پایان این جلسه مقرر شد که از ظرفیت های مرکز تخصصی مدیریت اسلامی جهت برنامه ها، دوره ها و برنامه ریزی محتوایی شاخه استعدادهای مدیریتی استفاده شود و به شرکت کنندگان در دوره ها و برنامه های دفتر امور نخبگان از طرف این مرکز گواهی و مدرک ارائه گردد.

ورود/ثبت نام