loader image

رویداد دو روزه با عنوان «مدیر جوان، امید انقلاب» برگزار شد

حجت الاسلام بهاری گفت: در بحث استعدادهای فقهی به دنبال یک فقیه پاسخگوی به نیازهای روزآمد نظام هستیم و در استعدادهای فقهی ما از طلاب سال پنجم درس خارج فقه، افرادی را شناسایی می‌کنیم .

به گزارش روابط عمومی دفتر نخبگان، رویداد دو روزه با عنوان «مدیر جوان، امید انقلاب» در قالب طرح شهید بیاضی زاده، توسط دفتر نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه در اردوگاه امام صادق (ع) شهر دماوند برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسن بهاری مدیر دفتر نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه در سخنرانی خود در رابطه با اهداف این رویداد، اظهار داشت: دفتر امور نخبگان در بحث شناسایی استعدادها یک فرایندی را ترتیب داده است که بتواند به صورت میدانی استعدادها را شناسایی کند و با یک فرایندی به مدیریت این استعدادها بپردازد تا در نهایت با شناسایی و مدیریت استعدادها بتوانیم به یک مرحله‌ای برسیم که توانمندسازی افراد اتفاق بیفتد و در نهایت بتوانند با یک توانمندی خوب در بحث مدیریت در جاهایی که نیاز است انجام وظیفه کنند.

وی افزود: در این دوره به دنبال شناسایی استعدادهای مدیریتی در حوزه‌های علمیه هستیم. در واقع این دوره یک بحث آموزش و در نهایت بحث شناسایی را دنبال می‌کند. طرح شهید بیاضی زاده برای تربیت نیروی متخصص آمده است؛ به عنوان مثال، ما اگر بحث حل مسأله را داریم نمی‌خواهیم در ابتدا به حل مسأله بپردازیم بلکه هدف ما تربیت نیروی حل مسأله است.

مدیر دفتر نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه، در رابطه با شاخه‌های این رویداد، بیان داشت: طرح شهید بیاضی‌زاده در سه عرصه فعالیت می‌کند: عرصه اول، استعدادهای فقهی می‌باشد که در راستای تربیت فقیهان و مدیرانی که بتوانند پاسخگوی نیازهای نظام جامعه و حوزه‌های علمیه باشند و این عرصه بر اساس مدیریت فقه پایه است و چون بعضی از سطوح مدیریتی ما فقه پایه است، هر کسی نمی‌تواند متصدی آن سمت شود. لذا ما در بحث استعدادهای فقهی به دنبال یک فقیه پاسخگوی به نیازهای روزآمد نظام هستیم و در استعدادهای فقهی ما از طلاب سال پنجم درس خارج فقه، افرادی را شناسایی می‌کنیم که در آن پنج سال، مسیر سنتی را طی کرده باشند.

عرصه بعدی مربوط به استعدادهای پژوهشی حل مسأله می‌باشد که به دنبال این هستیم در طرح شهید بیاضی‌زاده استعدادهای پژوهشی را شناسایی کنیم و در راستای توانمندسازی برای حل مسائل نظام، افراد را توانمند کنیم.

عرصه سوم، عرصه استعدادهای مدیریتی است و ما در این بخش به دنبال تربیت نیروی صرف اجرایی نیستیم بلکه می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم تا یک سرمایه انسانی را که بتواند در سطح کلان و در سطوح نخبگانی نظام پاسخگوی مسائل مدیریتی نظام باشد را شناسایی کرده و آنها را رشد دهیم.

در ضمن خاطر نشان می‌شود، در ادامه این رویداد مدیران ارشد نظام اسلامی، به اراِئه انتقال تجربه‌های مدیریتی خود به شرکت کنندگان این رویداد پرداخته و کلاس‌های کارگاهی با موضوع آینده پژوهی و کارگاه رفتارشناسی نیز ارائه گردید.

ورود/ثبت نام