loader image

ششمین جلسه دفاعیه هسته های علمی طرح شهید بیاضی زاده برگزار شد

ششمین جلسه دفاعیه طرح شهید بیاضی‌زاده با عنوان گفتمان تحول بنیادین (هم اندیشی ایده های پیشرفت تعلیم و تربیت ایران) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور نخبگان و استعداد های برتر، ششمین جلسه دفاعیه طرح شهید بیاضی‌زاده با عنوان گفتمان تحول بنیادین(هم اندیشی ایده های پیشرفت تعلیم و تربیت ایران)، در دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه  با ارائه حجت الاسلام رحیمیان برگزار شد.

حجت الاسلام رحیمیان در ارائه خود با بیان اینکه ایجاد مدرسه در غرب برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خود بوده است، بیان داشت: «مدرسه» پاسخ به مسأله جامعه ‌مدرن، برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خود بود و ورود نظام آموزش عمومی جدید به ایران بدون درک ابعاد عمیق «ایده مدرسه» در غرب بوده است.

وی با بیان دغدغه مصلحان اجتماعی از بدو تشکیل مدرسه در ایران، اظهار داشت: از بدو شکل‌گیری نظام آموزش عمومی مدرن در ایران، مصلحان اجتماعی دغدغه اصلاح آن را داشته‌اند اما عمده تمرکز آنها در لایه تغییر سازماندهی و عملیات تعلیم‌ و‌تربیت بوده است. معدود اقداماتی که در حوزه سیاستگذاری صورت گرفته هم عمدتا بلا زمان و مکان بوده و از درک موقعیت و امکان‌ها و اولویت‌های تاریخی در برهه‌های مختلف زمانی کم بهره بوده است.

وی در رابطه با پروژه ایده های پیشرفت تعلیم و تربیت، گفت: پروژه ایده های پیشرفت تعلیم و تربیت در صدد است از خاستگاه حوزوی خود که رسالت اصلی آن تدارک نیروی انسانی مطلوب جامعه است، با بازخوانی، تقریر، تحلیل و تنظیم ایده ها در یک فرآیند مشارکتی و از طریق ایجاد دیالکتیک بین اصحاب نظر و عمل تربیت، این خلأ را در بدنه تعلیم و تربیت ایران در بازه ای میان مدت تا حد امکان پر کند.

حجت الاسلام رحیمیان در ادامه بیان داشت: از آنجا که وجه قوت حوزه علمیه و کارکردی که تا کنون در حوزه تعلیم و تربیت از خود بروز داده بخش فلسفی تعلیم و تربیت بوده است و با توجه به ورود جدی حوزویان دغدغه مند در میدان عمل تربیت ضروری می‌نماید، حوزه علمیه به عنوان متولی اصلی وسابقه دار تربیت نیروی انسانی دوباره جایگاه خود را در جامعه احیاء کند و از خواستگاه دانشی و ظرفیت ها و تجربه های ایمانی خود در طی قرن های متمادی بهره گیرد تا ایده های موجود را خوانش و تحلیل نموده و در یک فرآیند پیش رونده ایده خود را عرضه نماید.

لازم به ذکر است که در پایان جلسه دفاعیه اساتید ارجمند حجج اسلام: محسن قنبریان، علی محمدی، حسن بهاری قراملکی و علی پور معظم به ارزیابی طرح فوق پرداختند.

ورود/ثبت نام