loader image

طرح حمایت از آثار پژوهشی استعدادهای برتر

طرح حمایت از آثار پژوهشی استعدادهای برتر از طرف دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه برای آثار منتشر شده از سال ۱۴۰۰ تا آبان سال ۱۴۰۱ در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور نخبگان، حجت الاسلام خشنود، مسئول مطالعات و برنامه‌ریزی دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر در رابطه با این طرح گفت: هدف از اجرای طرح این است که انگیزه استعدادهای برتر در زمینه‌های علمی و پژوهشی ارتقاء یابد و انگیزه‌ای برای فعالیت‌های پژوهشی در سال‌های آینده ایجاد شود و همچنین برای کسانی که در طی دوره‌های اخیر وارد جامعه نخبگانی شده اند الگو سازی صورت گیرد.

وی در رابطه با این طرح بیان داشت: در این طرح، از آثار پژوهشی، مطابق با آیین نامه رتبه بندی پژوهشگران که توسط معاونت پژوهش حوزه تدوین شده است، حمایت می‌شود.

وی افزود: آثار پژوهشی استعدادهای برتر حوزه، که از فروردین سال ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱ تولید شده‌اند، شامل کتاب، مقاله، طرح پژوهشی، گردهمایی علمی، رساله علمی، راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه امکان شرکت در این طرح را خواهند داشت.

مسئول مطالعات و برنامه‌ریزی دفتر امور نخبگان در مورد این که چه افرادی شامل شرکت در این طرح هستند ابراز داشت: این طرح شامل مستعدین برتری است که در حال حاضر عضو جامعه نخبگانی مرکز مدیریت حوزه هستند و در عین حال شامل افرادی که عضویت آنها به صورت مشروط یا معلق در آمده نیز می‌گردد.

وی در رابطه با شرایط تأیید آثار در این طرح گفت: آثار مکتوب باید در بازه زمانی مذکور منتشر شده باشند و یا گواهی انتشار داشته باشند و بعلاوه باید مستندات این آثار در سامانه پیشخوان حوزه علمیه بارگذاری گردد؛ افراد از قسمت امور دفتر نخبگان حوزه، پس از قبول کردن شرایط و قوانین اطلاعات مورد نظر را وارد می کنند.

وی در پایان افزود: بازه ثبت نامی این طرح تا آخر آبان ادامه دارد و پس از بررسی و امتیازدهی، از کلیه آثار مورد تأیید، حمایت صورت می‌گیرد و بعلاوه در هفته پژوهش در همایشی، از پنج نفر از پژوهشگرانی که بالاترین امتیاز را کسب می کنند، با حضور مسئولین حوزه، تقدیر به عمل خواهد آمد.

ورود/ثبت نام