loader image

لزوم تعالی در حکمرانی ایرانی اسلامی با همکاری نخبگان حوزوی و دانشگاهی

روابط عمومی دفتر نخبگان حوزه/ به همت دفتر امور نخبگان و استعداد های برتر حوزه علمیه نشست تخصصی مدیر جوان، امید انقلاب با سخنرانی دکتر میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و حجت الاسلام اسدی استاد حوزه و دانشگاه، با موضوع مدیر جوان، متخصص و انقلابی نیاز انقلاب اسلامی در قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نخبگان، دکتر میثم لطیفی در سخنرانی خود در این نشست تخصصی بیان داشت: ما در گام دوم انقلاب نیازمند به بازنگری و تعالی الگوی حکمرانی اسلامی ایرانی هستیم.

وی افزود: حوزه و دانشگاه از فرصت طلایی انقلاب اسلامی که امام خمینی(ره) شالوده آن را ایجاد کرد باید بیش از پیش استفاده کند. ما در داشته های تاریخی اسلام  و حتی در معرفی آموزه های مدیریتی امام علی(ع)  کوتاهی کرده ایم که جز با خوانشی عمیق و ناظر به عمل، حق مطلب را ادا نکرده ایم.

دکتر لطیفی در رابطه با مسئله مسجد، اظهار داشت: مسئله ای که از آن غفلت شده، مسئله مسجد است و هر چقدر ما ضربه خورده ایم به دلیل دور شدن از نقش محوری مسجد بوده است. در الگوی حکمرانی اسلام دال مرکزی مسجد است و امام خمینی(ره) فرمودند ما برای اداره مسجد انقلاب کردیم . ولی در سالهای گذشته مساجد و کارکردهای محوری آن مورد کم لطفی قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور در رابطه با علم مدیریت ابراز داشت: ما نیاز به تولید علم داریم و علمی که در مدیریت مد نظر است از جنس فلسفه و علم نظری صرف نیست و مادامی که ما در مباحث نظری باقی بمانیم  پیشرفت نمی کنیم ونمی شود کشور را اداره کرد؛ مقوله اجرا نیاز به حکمت دارد  و حکمت یعنی مهارت وتوانایی به کار بردن علم .

 وی در رابطه با تعریف عدالت، بیان داشت: تعریف مفهومی عدالت باید تبدیل به معادله های کاربردی  شود و ما در حکمرانی بیش از آنکه به نظریه های انتزاعی نیاز داشته باشیم نیاز به نظریه های انضمامی داریم.

وی در ادامه گفت: فرهنگ سازمانی و اداری ما نیازمند بازسازی جدی است. فرهنگ احساس مالکیت که گویی ما مالک و صاحب پست و مقام هستیم، باید به فرهنگ دینی، یعنی فرهنگ امانتداری و مسولیت پذیری که انتظار است تبدیل و راهکارهای پیاده سازی آن طراحی و پیاده شود.

وی در پایان افزود: از فناوری روز نباید غفلت کرد لذا در دولت مردمی موضوع هوشمند سازی دولت و دولت الکترونیک مورد توجه ویژه است. از این رو در یک سال گذشته در عرصه دولت الکترونیک اقدامات مهمی داشته ایم که به افزایش بهره وری، رضایتمندی و شفافیت بیشتر و امکان حل عالمانه  برخی مسائل نظام اداری کشور خواهد انجامید.

ورود/ثبت نام