loader image

نشست تخصصی کارگروه ” فرهنگی و اجتماعی” برگزار شد

نشست  اعضای فعال در عرصه های فرهنگی و اجتماعی در غالب کارگروه های تخحصصی توسط شاخه استعداد های مدیریتی طرح جامع شهید بیاضی زاده و با حضور احمد حاجی زاده معاون سیاسی و اجتماعی استانداری قم برگزار شد.

در این نشست اعضای شاخه استعداد های مدیریتی ضمن شرح فعالیت های میدانی حول خدمات اجتماعی و فرهنگی مجموعه های خود و پیرامون مسائل کلان استان قم بحث و تبادل نظر انجام دادند.

در پایان این نشست آقای حاجی زاده ضمن استماع سخنان افراد، آمادگی مجموعه های اداری استان را جهت حمایت از طرح و برنامه های اعضای شاخه  استعدادهای مدیریتی طرح شهید بیاض زاده را اعلام کرد.

ورود/ثبت نام