loader image

نام دسته: استعدادهای مدیریتی

استعدادهای مدیریتی
989195319053

تربیت نیروهای نخبه یکی از جاهای درست مصرف کردن منابع مالی و زمان است/  در مدیریت باید اخلاق حرفه ای را جدی بگیریم / آدم مناسب در جای مناسب سرمایه است

شاخه استعداد های مدیریتی طرح جامع شهید بیاضی زاده زیر نظر دفتر امور نخبگان و

ادامه مطلب »

ورود/ثبت نام